Samtycke

Jag ger mitt samtycke till att Lunar Bank A/S vidarebefordrar mitt namn, adress och e-mail till Lunar Way A/S i syfte att slutföra och leverera min beställning.
Jag godkänner också att Lunar Way A/S kan vidarebefordra produktinformation om mitt köp till Lunar Bank A/S samt att Lunar Bank A/S kan behandla, inklusive lagra och presentera informationen för mig som dokumentation eller kvitto för köpet