Personuppgiftspolicy

De viktigaste upplysningarna om vår databehandling och dina rättigheter kan du se nedan och även se fullständig privatlivspolicy här https://www.lunar.app/se/privacy-policy

Vi genomför registreringen av dina personuppgifter med syftet att kunna leverera varan till dig. Personuppgifterna registreras hos oss och sparas i fem år, därefter raderas informationen. När det samlas in personuppgifter via vår webbsida försäkrar vi dig om att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om precis vilka uppgifter vi samlar in och varför.

När du köper en produkt via hemsidan accepterar du att Lunar Store samlar in och behandlar uppgifter om dig. Det samlas in och behandlas enbart uppgifter som är nödvändiga för att administrera din order. Uppgifterna används inte till andra ändamål än de ovanstående.

När data ges vidare till Lunar Stores databehandling, sker detta på grund av ett lagstadgat avtal kring databehandling eller annan rättslig grund. Detta ger nödvändiga garantier och åtgärder som säkrar dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Uppgifterna om dig lagras i 5 år efter att du har genomfört en order hos oss. Uppgifterna raderas eller anonymiseras därefter, så att du inte längre kan identifieras utifrån uppgifterna.

Dina rättigheter

När Lunar Store registrerar uppgifter om dig har du rätt till att:

  • Få insikt i dessa uppgifter
  • Göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter
  • Rätta eller radera vilseledande eller felaktiga uppgifter

Ytterligare information om dina rättigheter kan ges ut vid förfrågan. I detta tillfälle ska du kontakta nedanstående.

Kontakt

Du kan kontakta vår dpo på denna emailadress:
dpo@lunar.app

Klagomål

Om du som konsument vill inkomma med ett klagomål relaterat till ditt köp ska du kontakta vår kundservice på telefonnummer +46 313 61 60 10 eller skriva till klage@lunar.app. Om du inte lyckas att finna en lösning kan du skicka ett klagomål till:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

naevneneshus.dk

Om du är en konsument som är folkbokförd utanför Danmark kan EU-kommissionens klagomålsportal användas. Du hittar klagomålsportalen här.

COOKIES